Maes Consulting

Welkom op de site van Maes Consulting. Met onze adviezen kan uw bedrijf of instelling voldoen aan de meest recente normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en voedselhygiëne.

 

Ons bureau verzorgt onder meer kwalificatie voor de laatste normen voor de industrie, installatiebedrijven, aannemers, uitzendbureaus en voor bedrijven in de voedselbranche. We richten ons daarbij vooral op het MKB.

 

Maes Consulting verzorgt onder meer training en coaching van het management; interne audits en voorbereiding op externe audits; interimmanagement op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) en toolbox meetings voor het personeel op de werkvloer.

 

Een beroep op Maes Consulting zorgt op termijn voor lagere kosten, hogere efficiency, grotere tevredenheid bij uw klanten en meer vertrouwen bij relaties. Op de volgende pagina's vertellen we u graag meer over onze diensten.