Kwaliteit

Steeds meer bedrijven werken met een bepaalde vorm van kwaliteitsmanagement.
Voor het toetsen van kwaliteit zijn diverse normen. Maes Consulting is u graag behulpzaam bij het halen van die normen, zodat ook uw bedrijf optimaal functioneert.

 

De bekendste kwaliteitsnorm is NEN-EN-ISO 9001:2000. Deze is aangepast aan de eisen van het hedendaagse bedrijfsleven. Zo wordt uitgegaan van een procesbenadering waarbij klanttevredenheid en functieafhankelijke implementatie belangrijk zijn.

 

Maes Consulting verzorgt training, coaching en begeleiding op alle niveaus bij het opzetten en uitvoeren van effectief kwaliteitsmanagement, bijvoorbeeld aan de hand van deze NEN-EN-ISO 9001:2000-norm.

 

Wij doen dat ook voor het voldoen aan de eisen van de BRL6001-norm, de opvolger van de Waarborg-regeling voor de installatiebranche. Zo verzorgen we desgewenst het bedrijfshandboek, registratieformulieren en het integreren van het BRL6001-systeem in bestaande kwaliteits- en veiligheidssystemen.

 

Na het voldoen aan de BRL6001-norm ontvangt uw bedrijf het KOMO Instal certificaat, de opvolger van het waarborgkeurmerk. Bedrijven met dit certificaat voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Dat besluit bevat alle eisen voor de woningbouw.