Veiligheid

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn belangrijk in het bedrijfsleven. Maes Consulting bereidt uw bedrijf desgewenst voor op het doorlopen van de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) en de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Uitzendbureaus (VCU).

 

De VCA is de belangrijkste norm als het gaat om veiligheid, gezondheid en milieu in de aannemingswereld. Met het VCA-certificaat kunt u aantonen dat uw organisatie of bedrijf beschikt over een goed veiligheidsbeheersysteem.

 

Door het naleven van de VCA beperkt u de risico's voor het personeel en voor de omgeving. Het verzuim door arbeidsongevallen daalt en de kans op calamiteiten wordt aanzienlijk verkleind. Veilig en verantwoord ondernemen begint met de VCA.

 

De VCU is in 1998 ingesteld nadat eerder was gebleken dat onder uitzendbureaus grote behoefte bestond aan een VCA voor de eigen sector. De VCU is een variant op de VCA.