VCA


De VCA bestaat sinds 1994 en kent twee varianten. VCA* (beperkte certificering) is bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 werknemers die niet optreden als hoofdaannemer. De beoordeling is gericht op het beheersen van directe veiligheidsrisico's.

Voor het verkrijgen van VCA** (algemene certificering) gelden strengere regels. VCA**
is bedoeld voor bedrijven met meer dan 35 werknemers en kleinere die fungeren als hoofdaannemer. Aan de hand van deze checklist worden ook de veiligheidsstructuren beoordeeld.

Voor beide checklists geldt dat leidinggevenden de cursus Veiligheid voor
leidinggevenden VCA gevolgd moeten hebben. Operationeel personeel moet de opleiding Basisveiligheid VCA hebben afgerond.